Hamnarbetarförbundet förlorade om stridsåtgärd – åtgärden olovlig

Arbetsdomstolen avslår Hamnarbetarförbundets yrkande om interimistiskt beslut om att kunna fortgå med stridsåtgärder för att blockera ryska fartyg.

Hamnarbetarförbundet hade begärt att Arbetsdomstolen skulle avgöra om de stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet vidtagit mot ryska fartyg är olovliga, och under tiden frågan behandlas ville förbundet ha ett interimistiskt beslut så att åtgärderna kunde ha fortgått.

Anledningen är att den 20 maj gjorde Sveriges Hamnar en fredspliktsinvändning hos förbundet mot blockaden och menade att blockaden inte utgjorde en facklig sympatiåtgärd utan i stället var en otillåten politisk stridsåtgärd med internationell anknytning.

I förbundets stämningsansökan har man radat upp flera fackförbund i Ukraina och Belarus som har infört stridsåtgärder bland annat för att hindra logistiken av ryskt krigsmaterial. Förbundet menar att de stridsåtgärderna är de primära och att de är lovliga. Därmed ska även förbundets sympatiåtgärder i Sveriges ses som lovliga.

Om AD skulle finna att förbundet inte varslat om lovliga fackliga sympatiåtgärder, menar förbundet att det handlar lovliga politiska stridsåtgärder med facklig bakgrund och som varslats på begäran av den Fria Ukrainska fackföreningskonfederationen (KVPU) och det ukrainska hamnarbetarförbundet Skydd för rättvisa.

Enligt Arbetsdomstolen är den varslade blockaden avsedd att pågå under så pass lång tid (fram till den 26 juni) och därmed få sådan inverkan på affärsledningsrätten att den inte framstår som en protest- och demonstrationsåtgärd.

Arbetsdomstolen har då beaktat även att förbundet nyligen vidtagit en motsvarande blockad med ett snarlikt syfte som varade i ungefär en och en halv månad.

Arbetsdomstolens slutsats är därför att den varslade blockaden står i strid med 41 § första stycket andra punkten medbestämmandelagen och därmed är olovlig.

Domslutet innebär att Svenska Hamnarbetarförbundets yrkande om interimistiskt beslut avslås.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen