Ingen rätt till lön under avslutad provanställning

Trots att det står en månads uppsägningstid i kontraktet har man inte rätt till lön under den tiden vid avslutad provanställning, slår Arbetsdomstolen fast.

En privatperson stämde Interiörprojekt i Stockholm AB för utebliven lön för en del av perioden under en provanställning.

Provanställningens längd angavs i ett skriftligt anställningsavtal till ett halvår. Under rubriken ”Uppsägningstid” i anställningsavtalet angavs en månad. I samma avtal reglerades också en eventuell kommande tillsvidare­anställning.

Efter drygt fyra månader fick personen besked att provanställningen skulle upphöra med 14 dagars varsel.

Privatpersonen: Krävde lön för en månad, räknat från beskedet.

Tingsrätten (Södertörns tingsrätts dom, 18 februari 2020, mål FT 12725-19) gav personen rätt och pekade på att det inte särskilt angavs i avtalet att en månads uppsägningstid endast gällde vid en tillsvidareanställning.

Bolaget: Överklagar domen till AD och anser att varseltiden för prov­anställning på 14 dagar ska gälla.

Arbetsdomstolen: Att parterna i anställningsavtalet angett att uppsägningstiden är en månad ger inte stöd för att parterna har avsett att avtala bort bolagets möjlighet att avsluta provanställningen utan uppsägningstid. I stället gäller att om arbetsgivaren avslutar en provanställning ska denna meddela besked om detta två veckor i förväg.

DOMSLUT

AD bestämmer att parterna inte avtalat om en månads uppsägningstid för att avsluta provanställningen.

Bolaget är visserligen vinnande part men har inte yrkat på ersättning för rättegångskostnader i vare sig tingsrätten eller Arbetsdomstolen.

Mattias Croneborg

Fråga experterna