Inte fel att säga upp åtalad expeditionsvakt

En vakt som var åtalad för sexuellt ofredande sades upp av Hovrätten. Fackförbundet ST ansåg att vakten kunde ha omplacerats, men AD slog fast att det inte var fel att säga upp vakten.

Fackförbundet ST hade stämt staten genom Domstolsverket och krävt en ogiltigförklaring av ett avskedande.

En expeditionsvakt vid Hovrätten för Västra Sverige hade ett förordnande som ordningsvakt. I augusti 2020 meddelades han en disciplinpåföljd efter anklagelser om sexuella trakasserier – som expeditionsvakten förnekade. Han tilldelades en varning och stängdes av från arbetet interimistiskt i två olika perioder.

Expeditionsvakten polisanmäldes av två arbetstagare. Tingsrätten friade men åklagaren överklagade till Hovrätten. När Hovrätten, det vill säga arbetsgivaren, fick kännedom om att åtal väckts begärde man att personalansvarsnämnden skulle pröva frågan om uppsägning på grund av personliga skäl. Han sades upp i april 2021.

Enligt lagstiftningen om ordningsvakter krävs ett särskilt förordnande från Polismyndigheten. Den som inte uppfyller villkoren för förordnandet, som räcker i tre år, kan få sitt tillstånd återkallat.

Arbetsgivaren: Den anställde hade inte kunnat tjänstgöra som ordningsvakt sedan december 2020 och att han inte heller var kvalificerad för andra arbetsuppgifter i Hovrätten. Eftersom expeditionsvakten var avstängd från sitt ordinarie jobb var Hovrätten tvunget att hyra in ersättare, vilket var synnerligen kostsamt. Polismyndighetens bedömning av lämpligheten hos ordningsvakter har inte med en eventuell dom att göra. Därför fanns sakliga skäl för uppsägning.

Fackförbundet ST: Expeditionsvakten kunde ha omplacerats till en ledig visstidsanställning som domstolshandläggare. Det hade gått längre tid än två månader mellan att arbetsgivaren fått kännedom om åtalet mot mannen till dess att denne sades upp.

Arbetsdomstolen: Det faktum att mannen interimistiskt stängts av från sitt arbete är att betrakta som ett fortlöpande förhållande och därför gäller inte tvåmånadersregeln.

Den uppsagde hade inte hade kvalifikationer att arbeta som domstolshandläggare och det fanns inte fanns tid för upplärning. Enligt Hovrättens chefshandläggare tar det upp till arton månader innan en domstolshandläggare kan arbeta självständigt. En arbetsgivare är inte skyldig att skapa nya tjänster för att behålla en anställd.

Domslut: Arbetsdomstolen avslår ST:s talan. ST ska ersätta staten genom Domstolsverket för rättegångskostnader på 132 053 kronor.  
 

Johanna Kronlid

Fråga experterna

Tidningen