Målareförbundet förlorade om kompetenskrav

Att ha jobbat som målare i ett företag som inte har kollektivavtal uppfyller kompetenskraven i Måleriavtalet. Målareförbundet går därmed förlorande ur striden om två utländska målare hade tillräcklig kompetens för jobbet.

Svenska Målareförbundet hade stämt Måleriföretagen i Sverige och Jobbax AB i Angered för brott mot kollektivavtal. Mellan bolaget och Målareförbundet gäller kollektivavtal (Måleriavtalet).

Förbundet yrkar på ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor.

Bakgrunden är att två utländska personer arbetat för bolaget som målare och tvisten gäller om de har haft kompetens för yrket så som det bestäms i Måleriavtalet.
Förbundet anser att avtalet kräver att en målare arbetet minst fyra år och att det arbetet ska ha utförts hos ett företag som är bundet av Måleriavtalet. Att kollektivavtalet har den innebörden framgår av avtalshistoriken, avtalets systematik och avtalstillämpningen, resonerar förbundet. Om AD godkänner erfarenhet från företag som inte är bundna av kollektivavtal hävdar förbundet i andra hand att målarna inte har fyra års erfarenhet.

Arbetsgivarsidan menar att regleringen i Måleriavtalet om vilka som får anställas för att utföra måleriarbete endast gäller vid nyanställning. Bestämmelsen omfattar alltså inte arbetstagare som redan är anställda hos arbetsgivaren och arbetar som målare vid den tidpunkt då arbetsgivaren blir bunden av måleriavtalet (bolaget blev bunden av avtalet i mars 2021).

Vidare hävdar arbetsgivarsidan att erfarenhet som målare får räknas även som anställd i företag som inte är bundna av kollektivavtal. Förbundets linje framgår inte av avtalets ordalydelse, avtalets systematik, av någon gemensam partsavsikt eller av parternas avtalstillämpning, enligt arbetsgivarsidan.

Arbetsdomstolen konstaterar att det av förbundet angivna kompetenskravet om kollektivavtalsbundenhet inte anges i avtalstexten. Enligt Arbetsdomstolens mening måste det då finnas andra omständigheter som med styrka talar för att bestämmelsen, trots sin ordalydelse, ska ha en annan innebörd. Men något sådant kan Arbetsdomstolen inte finna. I fråga om tidigare tillämpning av avtalet anser domstolen att ord står mot ord.

Därefter prövar domstolen ifall de två målarna kan anses ha minst fyra års erfarenhet i yrket. Båda målarna har hörts i domstolen. Den ena har uppgett att han har arbetat som målare i sju år i sitt hemland Kosovo. Den andra har sagt att han har sammanlagt fem och ett halvt års erfarenhet i yrket från Montenegro. Uppgifterna har styrkts av intyg och AD ser ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter.

Därmed har bolaget inte brutit mot avtalet. AD ser därför ingen anledning att pröva arbetsgivarens ståndpunkt om att kollektivavtalsbestämmelsen inte är tillämplig på arbetstagare som anställts innan arbetsgivaren blivit bunden av måleriavtalet.
Domslutet innebär att förbundets talan avslås. Förbundet ska ersätta Måleriföretagen i Sverige och bolaget för rättegångskostnader med 162 468 kronor.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen