Otillräcklig bevisning för att avskeda vårdare

AD slog fast tingsrättens dom om att det var fel att avskeda en vårdare.

Göteborgs stad avskedade en vårdare efter misstanke om att hon bland annat skulle ha stulit cigaretter och mediciner från boende på ett vårdhem.

Vårdaren stängdes av från arbetet med lön i juni 2020. En månad senare stängdes hon av utan lön och i september samma år blev hon avskedad.

Vårdaren: Bestred att hon hade stulit varorna och vände sig till Göteborgs tingsrätt och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras.

Tingsrätten kom fram till att det saknades bevisning för stöld och att avskedandet var ogiltigt. Vårdaren fick ekonomisk ersättning för lön och semesterersättning på sammanlagt 418 000 kronor och ett allmänt skadestånd på 140 000 kronor. Göteborgs stad dömdes även att betala rättegångskostnader för vårdaren på 732 000 kronor.

Göteborgs stad: Överklagade domen till Arbetsdomstolen och yrkade att vårdarens talan skulle avslås.

Arbetsdomstolen: Tingsrättens bedömning att det saknas bevis för stöld är rätt. Fastställer tingsrättens dom. Göteborgs stad ska dessutom ersätta vårdaren för rättegångskostnader i AD med 100 000 kronor.
 

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen