Polisförbundet misstror hovrätten om misshandel

Polisförbundet hävdade att hovrättens dom, där en polis fällts för misshandel, var fel och ville ogiltigförklara Polismyndighetens avskedande. Men Arbetsdomstolen går på hovrättens linje och konstaterar att misshandeln är fog för avsked.

En polisinspektör avskedades den 28 november 2018 efter att ha dömts för ofredande och misshandel i samband med ett besök på en konsert. Mannen dömdes först för ofredande av Södertörns tingsrätt. Tingsrätten ogillade åtalet om misshandel, eftersom rätten inte uteslöt att det hade handlat om nödvärn. Men målet överklagades och i Svea hovrätt fälldes mannen även för misshandel.

Polisförbundet: Det har varken funnits grund för avsked eller uppsägning, då det enligt hovrätten inte anses utrett vem som utdelade det första slaget. Yrkar på att avskedandet förklaras ogiltigt och att arbets­givaren betalar lön och övriga förmåner samt ett allmänt skadestånd till polis­inspektören på 180 000 kronor.

Polisförbundet anser att hovrättens bedömning av händelsen är fel, utan att polisinspektören agerade i nödvärn.

Arbetsdomstolen: Anser att det inte framkommit några omständig­heter som pekar på att hovrättens dom skulle vara fel. Polisinspektören har begått misshandel och han har inte haft nödvärnsrätt i något skede av händelseförloppet.

Domstolen framhåller praxis där det framgår ”att brottsliga handlingar som begås av polismän utom anställningen i större utsträckning än för ­andra arbets­tagare kan anses innefatta ett grovt åsidosättande av arbets­tagarens åligganden mot arbets­givaren”.

Polismyndighetens uppgift är att förebygga och utreda brott. ”En förutsättning för att Polismyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt är att den åtnjuter allmänt förtroende och en förutsättning för ett sådant förtroende är att polismännen är oförvitliga.”

DOMSLUT

Avskedandet var lagligen grundat.

Polisförbundet ska ersätta statens rätte­gångs­kostnader med 130 000 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen