Polismyndigheten fick rätt om omplacering

Polismyndigheten gjorde inte fel när den omplacerade en person från Älmhult till Ljungby. Personen hade arbetsskyldighet även i Ljungby.

Polismyndigheten ville att AD prövar om en receptionist som jobbar i Älmhult även har arbetsskyldighet i Ljungby.

Bakgrunden var samarbetsproblem på polisstationen i Älmhult. Arbetsgivaren ansåg att det var nödvändigt att omedelbart separera berörda arbetstagare för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare. Därmed blev en person förflyttad från Älmhult till Ljungby.
Men Polisförbundet lade med stöd av mbl ett tolkningsföreträde och hävdade att medlemmen inte hade en sådan skyldighet.

Polismyndigheten yrkade då på att personen i fråga har arbetsskyldighet i Ljungby. Vidare yrkade myndigheten att AD skulle fatta ett interimistiskt beslut om samma sak.  Det är det interimistiskt beslutet som AD nu har tagit ställning till.
AD har beslutade i enlighet med Polismyndighetens yrkande. Domslutet innebär också att Polisförbundet ska ersätta staten genom Polismyndigheten för rättegångskostnader på 92 400 kronor.
Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna