Rätt att avskeda chaufför som förstör färddatorer

Arriva hävdade att en av företagets busschaufförer låg bakom en omfattande skadegörelse av färddatorer och avskedade chauffören. Kommunalarbetareförbundet vill ogiltigförklara avskedandet, men AD gick på arbetsgivarens linje.

Det var den 31 maj förra året som chauffören avskedades. Han hade då arbetat drygt tio år i bolaget. Bo­lagets skäl för avskedandet var att han skadat ett antal ”greenboxar” i bussar han hade kört under perioden novem­ber 2018-april 2019. En greenbox är en liten dosa som sitter på instrumentpanelen och som registrerar hur busschauffören kör. Informationen är tänkt att användas för att förbättra och utveckla en mer miljövänlig körning.

Efter att företaget uppmärksammade problemen med greenboxarna analyserade man färddatorerna tillsammans med tjänstgöringslistorna. Företagets slutsats var att vid varje tillfälle, sammanlagt 14 gånger, var det en och samma person som hade kört bussarna. Företaget bevakade då två bussturer som chauffören gjorde där företaget hade satt in fungerande greenboxar. Vid båda tillfällena återkom bussarna med trasiga green­boxar, enligt Arriva som därmed ­tyckte att det fanns motiv för att avskeda chauffören.

Kommunalarbetare­förbundet: Avskedandet av busschauffören ska ogiltigförklaras. Chauffören ska få lön med 30 582 kronor i månaden från dagen för avskedandet till och med dagen för huvud­förhandling.

Utifall det inte var skäl för av­skedande men väl saklig grund för uppsägning ska chauffören ha sex månaders uppsägningslön med 34 558 kronor per månad (lön plus 13 procent i semesterersättning enligt kollektivavtalet) och 80 000 kronor i allmänt skadestånd.

Arbetsdomstolen: Arriva kan visa att det i de två bevakade bussturerna står klart att det är chauffören som hade tagit sönder greenboxarna. I sex av de 14 fallen där företaget i efterhand har kartlagt skadegörelsen kan företaget visa att chauffören medvetet har utsatt greenboxarna för skade­görelse. Chauffören har ”grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget på sådant sätt att det funnits laga skäl för avskedandet”.

Domslut Arbetsdomstolen fastslår att avskedandet inte ska ogiltigförklaras. Chauffören får därmed ingen lön eller skadestånd. Arbets­domstolen dömer Kommunal­arbetareförbundet att ersätta Sveriges Bussföretag och Arriva med rättegångskostnader på 227 450 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen