Rätt att avskeda fälttekniker

En fälttekniker rapporterade fel arbetstider och har på så sätt fått för hög lön. Det är fog för avskedande, slår AD fast.

Fackförbundet Seko hade stämt företaget Transtema Network Services och IT & Telekomföretagen, för avskedandet av en fälttekniker.

Förbundet: Fältteknikern hade avskedats från sin tillsvidareanställning utan att ens saklig grund för uppsägning hade förelegat. Yrkar på ett allmänt skadestånd till fältteknikern på 200 000 kronor.

Arbetsgivarparterna: Anser att teknikern hade registrerat felaktiga uppgifter om övertid, restidsersättning, dygnsvila och utryckningstillägg i bolagets tidredovisningssystem. Därmed hade han fått för höga ersättningar. Menar också att han varit olovligt frånvarande. Han har missbrukat företagets förtroende.

Förbundet bestrider detta.

Parterna är även oense om vilken roll teknikern hade i bolaget.

Arbetsdomstolen: Kommer fram till att teknikern i praktiken intog en ledande roll bland fältteknikerna och att han utförde mer administrativt arbete än normalt för en fälttekniker hos bolaget. Han utförde även uppgifter som produktionsplanerare, men dessa uppgifter utförs inte på kvällar och nätter.

Fältteknikern har gjort en del av arbetet hemifrån, men att han inte haft godkännande att jobba övertid hemifrån.

Anser att arbetsgivaren har visat att fältteknikern vid flera tillfällen redovisat övertid under tider då han inte har arbetat. Han har därmed fått betydande ersättningar som han inte haft rätt till. Det har inneburit ett allvarligt åsidosättande av det förtroende som tidredovisningssystemet bygger på. Bolaget har därför haft rätt avskeda teknikern.

Domslut: AD avslår Sekos talan och förbundet ska ersätta arbetsgivarsidans rättegångskostnader med 433 718 kronor.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna