Rätt att avskeda polis som sjukanmälde sig från Seychellerna

Arbetsdomstolen slår fast att en polis som sjukanmälde sig under en utlandsvistelse och som dessförinnan hade ansökt om ledighet var arbetsförmögen.

Medlemmen blev avskedad i januari förra året. Dessförinnan hade han under fyra dagar varit frånvarande. Frånvaron hade föranletts av en se[1]mesteransökan där polisen sökte om tre dagars semester, vecka 43 under 2019 och hela vecka 44 samma år, för att kunna åka till Seychellerna. Polisen hade köpt en resa billigt och ansökte om semester kort inpå avresedatum.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Polisen beviljades dock inte semester för vecka 44. Polisen åkte ändå på resan och sjukanmälde sig under den andra veckan.

POLISFÖRBUNDET: Hade stämt staten genom Polismyndigheten och hade i första hand yrkat på att avskedandet skulle ogiltigförklaras.

Menar att polisen sedan tidigare kände sig utsatt för kränkande särbehandling och mådde dåligt av att han inte hade beviljats semester och därför anmälde sig sjuk. I annat fall hade han avbrutit tvåveckorsvistelsen för att kunna jobba den aktuella veckan. Understryker att eftersom polisen faktiskt blev arbetsoförmögen på grund av sjukdom under semesterresan, saknar det för frågan om det funnits grund för att skilja honom från anställningen betydelse om han genom att avresa till Seychellerna försatte sig i en situation där det i praktiken var omöjligt för honom att börja arbeta i tid.

POLISMYNDIGHETEN: Anser att polisen inte var arbetsoförmögen på grund av sjukdom och att han också gjorde sig oanträffbar för Polismyndigheten, trots att det ålegat honom att vara kontaktbar under den period han anmält sig sjuk. Frånvaron var olovlig och närmast att se som en arbetsvägran.

ARBETSDOMSTOLEN: Börjar att pröva om polisen var arbetsoförmögen på grund av sjukdom och om frånvaron således var lovlig. Kommer i utredningen fram till att polisen under lång tid har mått dåligt till följd av det som han har upplevt som kränkande särbehandling. Men de enda uppgifter som talar för att polisen kan ha varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom är han själv och hustrun. Pekar på att övriga omständigheter som framkommit entydigt talar för att polisen inte var arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Anser att det är högst osannolikt att polisen efter 15 år av dåligt mående för första gången skulle bli arbetsoförmögen under den vecka han inte hade beviljad semester, för att sedan bli arbetsförmögen igen så snart resan avslutats.

Konstaterar vidare att det finns praxis för att avsluta en anställning när en arbetstagare som förvägrats ledighet ändå utan giltig anledning uteblir från arbetet.

DOMSLUT: AD avslår Polisförbundets talan och för[1]bundet ska ersätta staten för rättegångskostnader med 175 094 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna