Rätt till god hälsovård går före religionsfrihet

Barnmorskan gjorde klart att hon inte kunde utföra aborter på grund av sin tro. Därför fick hon inte de jobb hon sökte. Hon ansåg att hon blev diskriminerad, men det gör inte AD.

Barnmorskan arbetade som sjuk­sköterska på Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon var anställd på geriatrik- och rehabiliteringskliniken när hon begärde tjänstledigt för att vidareutbilda sig till barnmorska. Under utbildningen sökte hon barnmorskejobb på olika kliniker i Region Jönköpings län. Hon berättade att hon på grund av sin kristna tro inte skulle kunna medverka vid aborter, sätta in kopparspiraler eller ge så kallade dagen efter-piller. Hon fick inget av jobben hon hade sökt.

Barnmorskan anmälde detta till Diskrimineringsombudsmannen, men DO ansåg inte att hon hade blivit diskriminerad. Därefter stämde hon regionen till tingsrätten. Domstolen kom liksom DO fram till att hon inte hade utsatts för diskriminering.

Domen överklagades av barnmorskan.

Barnmorskan: Tingsrättens dom ska ändras. Hennes samvetsfrihet och religionsfrihet har kränkts av regionen. Det är ett brott mot Europakonventionen. Hon har blivit diskriminerad. Hon har rätt till 80 000 kronor i allmänt skadestånd och 180 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Region Jönköpings län: Tings­rättens dom ska inte ändras.

Arbetsdomstolen: Barnmorskans beslut att vägra att medverka vid abort är en form av religionsutövning som skyddas av Europakonventionen. Men det var inte hennes religiösa övertygelse som gjorde att hon inte fick barnmorsketjänsterna som hon hade sökt, utan det berodde på att hon hade gjort klart att hon inte skulle utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i tjänsterna. Detta innebär att hon inte blev direkt diskriminerad. Hon har heller inte särbehandlats. Andra som hade haft andra skäl att inte utföra vissa arbetsuppgifter skulle heller inte ha fått jobb. Mot barnmorskans religionsfrihet står abortsökandes kvinnors rätt till att i praktiken få aborten utförd så snabbt som möjligt.

Regionen kräver därför att alla barnmorskor ska kunna medverka vid aborter. Kravet säkerställer att abortsökande kvinnor garanteras god hälsovård. Det är ett berättigat syfte som motiverar att religionsfriheten inskränks. Därmed har barnmorskan inte heller blivit indirekt diskriminerad. Det var barnmorskans yrkesmässiga begränsningar som låg till grund för regionens beslut att inte anställa henne som barnmorska. Hennes åsikter om abort hade inte betydelse för besluten. Varken hennes rätt till religionsfrihet eller åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen har kränkts.

Barnmorskan har inte rätt till allmänt skadestånd eller diskrimineringsersättning.

 

DOMSLUT

Tingsrättens dom fastställs. Barnmorskan får betala regionens rättegångskostnader, 606 000 kronor.

Ann Norrby

Fråga experterna