Redovisningsansvarig måste betala tre miljoner till arbetsgivaren

AD slog fast tingsrätten dom om att en redovisningsansvarig fört över pengar från bolagen hon jobbade för till sina egna konton.

En privatperson hade överklagat en dom från stockholms tingsrätt. Personen var konsult via enskild firma och redovisningsansvarig hos Medströms AB. Personen var också anställd som redovisningsansvarig hos Reco Sverige AB. Bolagen ingick i samma koncern.

Tingsrätten fann att personen olovligen överfört pengar från bolagen till sitt konto och skattekonto, överdebiterat sitt arbete och ersatt sig för utlägg som hon inte hade rätt till. Tingsrätten kom fram till att personen genom sitt agerande missbrukat sin förtroendeställning som redovisningsansvarig hos bolagen. Personen dömdes att betala skadestånd på 1,2 miljoner till ett av bolagen och på 2,0 miljoner kronor till det andra. Därtill skulle personen även betala motpartens rättegångskostnader. Tingsrätten beslutade även om kvarstad.

Personen: Överklagade domen till AD yrkade att Arbetsdomstolen ska ogilla käromålen och häva beslutet om kvarstad. Yrkade även att slippa ersätta bolagen för rättegångskostnader vid tingsrätten. Istället ska bolagen ersätta personen för rättegångskostnader vid tingsrätten och yrkade på ersättning för rättegångskostnader i AD.

Bolagen: Motsatte sig detta och yrkade även att kvarstaden ska bestå.

Arbetsdomstolen: Konstaterar att bevisningen är i stort sett densamma som i tingsrätten. Kommer, liksom tingsrätten, fram till att personen har missbrukat sin förtroende ställning och slår fast tingsrättens dom på de avgörande punkterna. Personen ska dessutom ersätta bolagen för rättegångskostnader i AD med 67 000 kronor.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna