Stadfäst förlikning

SEKO, Service- och kommunikationsfacket, hade stämt företaget Remove Klotter och Skadesanering i Norrland AB. Enligt förbundet hade bolaget utifrån kollektivavtalet inte betalat ut rätt lön, ob-ersättning och semesterersättning för två medarbetare.

En medarbetare hade enligt förbundet fått sammantaget drygt 200 000 för lite i lön och ersättningar och den andra hade fått cirka 260 000 kronor för lite. Seko hade också krävt bolaget på ett allmänt skadestånd på 50 000 vardera till medarbetarna och 150 000 i allmänt skadestånd till förbundet. De yrkade beloppen var sammanlagt på cirka 710 000 kronor.

Arbetsdomstolen meddelade tidigare tredskodom mot bolaget, dom nr 61/20. Men bolaget bestred yrkanden och ansökte om återvinning av målet. Parterna har förlikts och bett Arbetsdomstolen att stadfästa förlikningen. Remove Klotter och Skadesanering i Norrland AB ska betala 100 000 kronor till en av medlemmarna och 150 000 kronor till den andra.

Mattias Croneborg

Fråga experterna