Stadfäst förlikning

Byggnads hade stämt Partner entreprenad i Sverige AB. Saken gällde en lönefordran. Arbetsdomstolen meddelade tredskodom mot bolaget den 9 juni 2021. Bolaget återvann dock domen. Nu har parterna förlikts och bett AD stadfästa förlikningen. Bolaget ska ersätta förbundets medlem med 60 000 kronor och vardera part står för sina rättegångskostnader. Domen refereras inte av AD.  

 

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna