Stadfäst förlikning

Unionen hade stämt Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Leading Car Service Stockholm AB för att felaktigt ha kvittat utgifter för två resor mot slutlönen för en medlem. Förbundet hade yrkat på ett allmänt skadestånd på 15 000 kronor för brott mot kvittningslagen.
Parterna har förlikts och bett AD stadfästa förlikningen. Bolaget ska betala 8 000 kronor till medlemmen.

Mattias Croneborg

Fråga experterna