Stadfäst förlikning

Stockholms LS hade stämt företaget Ordning och reda med Vera AB för ogiltigt avskedande och föreningsrättskränkning av två chilenska gästarbetare.

Organisationen hade yrkat på allmänna skadestånd på 220 000 vardera till medlemmarna och med 50 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet. Därtill hade man yrkat på ersättning för uteblivna löner till medlemmarna.

Parterna har förlikts och bett AD stadfästa förlikningen. Den innebär att bolaget ska betala 115 000 kronor till var och en av medlemmarna.

Mattias Croneborg

Fråga experterna