Stadfäst förlikning

Svenska kommunalarbetareförbundet hade stämt Vårdföretagarna och Solid Care Assistans Stockholm AB för avskedande utan saklig grund.

Förbundet menade att en medlem blivit avskedad trots att det inte ens funnits sakliga skäl för uppsägning. Förbundet hade yrkat på 200 000 kronor i allmänt skadestånd till medlemmen samt ekonomiskt skadestånd för förlust av lön med 27 500 kronor per månad från den 24 augusti förra året till dagen för huvudförhandling.

Parterna har förlikts och bett AD stadfästa förlikningen. Den innebär att bolaget ska ersätta medlemmen med totalt 165 000 kronor. Vardera parter ska stå för sina rättegångskostnader.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen