Stadfäst förlikning

Seko, Service- och kommunikationsfacket, hade stämt Staten genom Kriminalvården för ogiltigt avskedande.

Skälet för avskedandet var olovlig frånvaro under en dag. Anledningen till frånvaron var enligt förbundet att den anställda hade sjukskrivit sig på grund av en smärtade fotled. Vid den aktuella dagen för frånvaro hade den anställda, trots sin sjukskrivning, varit åskådare på en fotbollsmatch. Men förbundet hävdade att detta bara medförde en liten påfrestning för fotleden, och att frånvaron inte var olovlig.

Arbetsgivaren bestred först käromålet. Men under förhandlingarna har parterna förlikts och bett AD att stadfästa förlikningen.

Den innebär att medlemmens anställning upphörde i början av året och medlemmen får 250 000 kronor av arbetsgivaren. Vardera parter står för sina rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen