Stadfäst förlikning

Förlikning gav 140 000 kronor till Transport

Svenska transportarbetareförbundet hade stämt Tigrarna AB för kollektivavtalsbrott och utebliven lön.

Enligt förbundet hade två arbetstagare varit anställda vid bolaget som chaufförer. I arbetet var de båda anställda uthyrda av bolaget till ett annat företag. Efter avslutat arbete ska bolaget ha fakturerat företaget för tiden som de båda anställda har utfört arbete åt dem, men underlåtit att betala ut lön till arbetstagarna.

För ena arbetstagaren yrkade förbundet 110 050 kr för bland annat utebliven lön, 25 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen samt 50 000 kronor för brott mot kollektivavtalet. För den andra arbetstagaren yrkade förbundet på 29 668 kronor för bland annat utebliven lön samt 15 000 kronor respektive 50 000 kronor i allmänna skadestånd för brott mot semesterlagen samt kollektivavtalet. För egen del hade förbundet yrkat på allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 150 000 kronor.  De sammanlagda kraven uppgick alltså till cirka 430 000 kronor.

Parterna har förlikts och bett AD stadfästa uppgörelsen. Till den ena arbetstagaren ska bolaget betala 80 000 kronor och till den andra 20 000 kronor. Till förbundet ska bolaget slutligen betala 40 000 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen