Stockholms LS stämde bolag – får betala i förlikning

Stockholms Lokala Samorganisation hade stämt Stabile Bygg & Ställningar AB för föreningskränkning.

Organisationen hade yrkat på ett allmänt skadestånd på 150 000 för brott mot mbl för fyra medlemmar. För egen del hade organisationen yrkat på ett allmänt skadestånd på 100 000 för brott mot mbl.

Enligt organisationen genomförde bolaget i november 2020 och januari 2021 uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist. I samband med det skulle bolagets företrädare ha meddelat de anställda som skulle sägas upp, att bolaget inte ville ha anställda som var med i en fackförening.
För de anställda som skulle sägas upp och som begärde utträde ur Byggnads skulle bolaget ha ordnat nya anställningar hos en annan arbetsgivare, enligt organisationen, som menar att bolaget genom dessa åtgärder skulle ha negativt särbehandlat de medlemma som valde att vara kvar i Byggnads.

Arbetsgivarparterna bestred talan.

Parterna har nu meddelat att de träffat en förlikning och begärt att Arbetsdomstolen ska stadfästa förlikningen. Den innebär att Stockholms LS ska betala 38 000 kronor till bolaget.
14 september, dom 41/22, mål A 116/21.

Mattias Croneborg

Fråga experterna