Tredskodom

Målareförbundet hade stämt Vårsta Måleri & Entreprenad AB för att inte ha betalat ut lön i den omfattning som en av förbundets medlemmar skulle ha haft rätt till. Förbundet hade yrkat på ersättning för utebliven lön och andra ersättningar på cirka 180 000 kronor. Därtill hade förbundet yrkat på allmänt skadestånd på sammanlagt 80 000 kronor till medlemmen och 75 000 till förbundet.

Bolaget har inte kommit med svaromål inom föreskriven tid. AD slår fast att förbundets framställning av omständigheterna innefattar laga skäl och meddelar tredskodom i målet.

Förbundet får igenom alla sina yrkanden och bolaget ska betala förbundets rättegångskostnader på cirka 38 000 kronor. Bolaget har rätt att söka återvinning av målet inom en månad.

Mattias Croneborg

Fråga experterna