Tredskodom

BYGGNADS hades tämt Riv & Saneringsgruppen i Stockholm. Målet rörde en fordran på en semesterersättning. Bolaget har inte kommit in med svaromål och AD meddelar därför tredskodom i målet. AD ger förbundet rätt när det gäller yrkanden för uteblivna ersättningar men minskar kraven på allmänna skadestånd som domstolen anser klart överstiger de skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas i motsvarande fall. Det allmänna skadeståndet till förbundet sätts till 50 000 kronor. Bolaget har rätt att söka återvinning av målet inom en månad.

Mattias Croneborg

Fråga experterna