Tredskodom

FACKFÖRBUNDET Unkionen hade stämt bolaget för en fordran.

Förbundet hade yrkat att bolaget skulle betala 96 683 kronor avseende utebliven uppsägningslön och semesterersättning till en medlem. Dessutom yrkade förbundet på 20 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen.

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid och AD anser att förbundets framställning av omständigheterna i målet innefattar laga skäl för yrkandena. Därför meddelar AD tredskodom enligt förbundets yrkanden.

Bolaget har en månad på sig att återvinna målet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna