Tredskodom

STOCKHOLMS LS hade stämt bolaget Swemax Bygg Service AB för förhandlingsvägran. Bolaget hade inte betalat ut lön till tre medlemmar för jobb under sommaren 2019. Förbundet ska flera gånger försökt få till stånd förhandling, bland annat genom rekommenderade brev, men inte lyckats.

Förbundet yrkade på ett allmänt skadestånd till förbundet på 30 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader.

Bolaget kom inte in med svaromål i tid och AD med\u0002delade tredskodom enligt Stockholms LS yrkanden. Swemax har rätt att söka återvinning i målet inom en månad.

Mattias Croneborg

Fråga experterna