Tredskodom

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, hade stämt Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB för uteblivna ersättningar till en medlem.

Förbundet hade yrkat att bolaget ska betala ersättning för lön, ersättning för restid, för arbetstidsförkortning, traktamente och semesterersättning på totalt 20 166 kronor till en medlem. Förbundet yrkade även på 10 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen och 10 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot Byggavtalet.  För egen hade förbundet yrkat på 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

AD meddelar tredskodom enligt förbudets yrkanden. Bolaget ska även betala förbundets rättegångskostnader på 50 000 kronor. Bolaget har en månad på sig att återvinna målet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna