Tredskodom

Byggnads vann mot Riv& Saneringsgruppen angående semesterersättning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, hade stämt Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB för att inte ha betalat ut semesterersättning och andra ersättningar till en medlem i samband med att medlemmen slutade.

Förbundet hade yrkat på cirka 22 000 kronor för utebliven ersättning för arbetstidsförkortning och cirka 65 000 kronor för utebliven semesterersättning. Vidare yrkade förbundet på 20 000 allmänt skadestånd för brott mot Byggavtalet och 75 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Förbundet krävde för egen del ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Eftersom bolaget inte hade kommit in med svaromål meddelar AD tredskodom enligt Byggnads yrkanden. Bolaget ska även betala förbundets rättegångskostnader på drygt 45 000 kronor.

Bolaget har en månad på sig att återvinna målet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna