Tredskodom 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, hade stämt Partner Entreprenad i Sverige AB (alltså samma bolag som i dom 46/21) för lönefordran och brott mot kollektivavtalet på flera punkter. 

Förutom ekonomiskt skadestånd för uteblivna ersättningar till en medlem hade förbundet yrkat på ett allmänt skadestånd till medlemmen på 275 000 kronor för brott mot kollektivavtalet och 10 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Förbundet hade för egen räkning yrkat på ett allmänt skadestånd på 675 000 kronor för brott mot kollektivavtalet och mbl.   

Bolaget har inte kommit in med fullständigt svaromål inom föreskriven tid och AD meddelar tredskodom. Bolaget döms att betala samtliga yrkanden från Byggnads samt rättegångskostnader på drygt 77 000 kronor. 

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna