Tredskodom

Kommunal hade stämt Proffssystern i Stockholm. Saken gäller fordringar på lön, semesterersättning och övertidsersättning.

Eftersom bolaget inte inkom med svaromål i tid bestämmer Arbetsdomstolen att förbundets yrkanden ska bifallas genom tredskodom. Bolaget ska totalt betala 275 167 kronor till sju medlemmar i ekonomisk ersättning och 75 000 kronor till förbundet. Bolaget ska ersätta förbundet för dess rättegångskostnader med 73 025 kronor.

Bolaget har rätt att söka återvinning inom en månad.

Mattias Croneborg

Fråga experterna