Tredskodom

Byggnads hade stämt en enskild firma för förhandlingsvägran. Förbundet ska ha kallat till central tvisteförhandling, men firman ska varken ha svarat på kallelsen eller kommit till förhandling. Eftersom firman inte inkommit med svaromål bestämmer Arbetsdomstolen att förbundets yrkanden ska bifallas.

Bolaget ska betala 50 000 kronor i ekonomisk ersättning till förbundet. Bolaget ska även ersätta förbundets rättegångskostnader med 23 019 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna