Tredskodom

Unionen hade stämt Guldvagnens Livs AB för att inte ha betalat ob-ersättning på närmare 30 000 kronor till en medlem.

Som en följd av det ska medlemmen även ha fått för låg semesterersättning. Förbundet hade också yrkat på ett allmänt skadestånd till medlemmen på 10 000 kronor för brott mot semesterlagen.

Eftersom bolaget inte kommit in med svaromål inom föreskriven tid meddelar AD tredskodom enligt förbundets yrkanden. Bolaget ska även stå för förbundets rättegångskostnader på närmare 20 000 kronor.
22 december dom 68/21, mål A 145/21.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna