Tredskodom

Unionen hade stämt Brightstar 20:20 AB och Svensk Handel för att utan lagliga skäl ha avskedat en försäljningsdirektör.

Direktören hade varit tillsvidareanställd i bolaget sedan hösten 2001. Han har haft en rad olika befattningar i bolaget. Den 22 mars 2021 avskedades han från sin tillsvidareanställning.
Bolaget är numera försatt i konkurs. Det har inte kommit in med svaromål inom föreskriven tid och AD meddelar därför tredskodom enligt förbundets yrkanden.

Domslutet innebär att direktören får ett ekonomiskt skadestånd på 615 035 kronor samt ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor. Bolaget ska också betala förbundets rättegångskostnader på drygt 35 000 kronor.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna