Tredskodom

Syndikalisterna i Stockholms Lokala Samorganisation hade stämt Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB.

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid och AD meddelar tredskodom.

Domen innebär att organisationens yrkanden bifalls. Den ena medlemmen får ett ekonomiskt skadestånd på cirka 105 000 och kronor till den andra cirka 127 000 kronor. Båda får ett allmänt skadestånd på 30 000 kronor. Bolaget ska ersätta organisationens för rättegångskostnader på drygt 25 000 kronor. Bolaget har en månad på sig att söka återvinning av målet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna