Tredskodom

Umeå Lokala Samorganisation hade stämt Torgnys Fastighets & El AB för förhandlingsvägran.
Bolaget har inte kommit till förhandling i AD och därför meddelar domstolen tredskodom.
Arbetsdomstolen dömer enligt samorganisationen yrkanden om ett allmänt skadestånd på
30 000 kronor. Bolaget ska även betala samorganisationens rättegångskostnader på 28 840 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna