Tredskodom

Jönköpings tingsrätt hade tilldömt ett butiksbiträde rätt till lön med motsvarande nästan 29 000 kronor. Därutöver hade butiksbiträdet rätt till semesterersättning med nästan 70 000 kronor, enligt tingsrätten, samt ett skadestånd på 40 000 kronor för brott mot semesterlagen.

Däremot hade tingsrätten inte bifallit alla butiksbiträdets yrkanden på lön. Både butiksbiträdet och butiksinnehavaren överklagade tingsrättsdomen utan att inkomma med ny bevisning. Arbetsdomstolen fastställer i en tredskodom tingsrättsdomen.

Mattias Davidsson

Fråga experterna