Tredskodom

Stockholms Lokala Samorganisation hade stämt Tor Hammare AB för förhandlingsvägran.

Samorganisationen hade begärt förhandling angående en lönefordran men bolaget medverkade inte till att förhandling kom till stånd.

Bolaget har därefter inte kommit in med svaromål till Arbetsdomstolen enligt föreskriven tid och domstolen meddelar därmed tredskodom, enligt samorganisationens yrkanden.

Domslutet innebär att bolaget ska betala ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor till samorganisationen. Bolaget ska även ersätta organisationens rättegångskostnader på drygt 10 000 kronor.

Bolaget har en månad på sig att återvinna domen.

Mattias Croneborg

Fråga experterna