Tredskodom

Handelsanställdas förbund hade stämt Mackrogreen AB för förhandlingsvägran och yrkat på 50 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot mbl, se Senaste nytt om arbetsrätt den 3 augusti 2022.

Bolaget har inte kommit in med svaromål inom föreskriven tid och AD meddelar tredskodom enligt förbundets yrkanden. Bolaget ska dessutom ersätta förbundets rättegångskostnader med drygt 24 000 kronor.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen