Tredskodom

Kommunal hade stämt en enskild firma och Fremia för lönefordran.

Förbundet hade yrkat 57 510 kronor för utebliven lön avseende administrativt arbete som den anställda utfört. Den anställda och ägaren till den enskilda firman har tidigare varit makar.

Den enskilda firman har inte kommit in med svaromål i tid och AD meddelar därför tredskodom i enlighet med förbundets yrkanden.

Firman ska också ersätta förbundets rättegångskostnader med 43 875 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen