Tredskodom

Diskrimineringsombudsmannen, DO, hade stämt en enskild firma för missgynnande enligt föräldraledighetslagen där en anställd blev uppsagd efter att ha nyttjat sin rätt till föräldraledighet.

Den enskilda firman har inte kommit in med svaromål inom föreskriven tid och AD meddelar därför tredskodom enligt DO:s yrkanden. Domslutet innebär att firmans ska betala ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor och ett ekonomiskt skadestånd på cirka 280 000 kronor. Därtill ska firman ersätta DO:s rättegångskostnader med 76 950 kronor.

Firman har en månad på sig att återvinna målet.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen