Tredskodom: AD jämkar skadestånd

Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade stämt RFD Fastighets AB för förhandlingsvägran och lönefordran.

Förbundet hade yrkat att en medlem skulle få ersättning för bland annat uteliven lön och semesterersättning på drygt 200 000 kronor samt allmänna skadestånd för brott mot semesterlagen och brott mot kollektivavtalet på 50 000 respektive 70 000 kronor. Därtill yrkade förbundet för egen räkning på allmänna skadestånd på 80 000 och 100 000 kronor för brott mot mbl respektive kollektivavtalet.

Eftersom bolaget inte kommit in med svaromål inom föreskriven tid meddelar Arbetsdomstolen tredskodom. Arbetsdomstolen minskar dock det allmänna skadeståndet till medlemmen för brott mot semesterlagen från 50 000 till 30 000 kronor. Även det allmänna skadeståndet till förbundet för brott mot mbl minskas från 80 000 till 50 000 kronor. AD menar att de yrkade beloppen överstiger de skadeståndsbelopp som tillämpas i domstolen.

Bolaget ska även ersätt förbundets rättegångskostnader med nästan 30 000 kronor.

Bolaget har en månad på sig att återvinna målet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna