Tredskodom – AD minskar skadestånd

Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade stämt Bygg & Fönsterteknik i Örebro AB för kollektivavtalsbrott. Förbundet hade yrkat på sammanlagt 300 000 kronor i dels utebliven lön och uteblivna ersättningar till en medlem, dels allmänna skadestånd till såväl medlemmen som förbundet.

Bolaget har inte kommit in med svaromål enligt föreskriven tid och AD meddelar tredskodom.

Domstolen minskar dock de allmänna skadestånden till förbundet med 90 000 kronor då de klart överstiger de skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas.
Bolaget har en månad på sig att återvinna domen.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen