Tredskodom: Brahems VVS bröt mot kollektivavtalet

Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade stämt Brahems VVS för brott mot kollektivavtalet. Saken gäller ersättningar och lön i nivå med kollektivavtalet som inte ska ha betalats ut till en medlem som slutade på företaget förra sommaren.

Förbundet hade yrkat ekonomisk ersättning för lön och andra ersättningar som övertid, semester, sjukdom och arbetstidsförkortning. Förbundet hävdade också att bolaget kvittat medlemmens lön på ett otillåtet sätt.

Förutom ekonomisk ersättning hade förbundet yrkat på allmänt skadestånd till medlemmen på 60 000 kronor för brott mot kollektivavtalet, 10 000 kronor för brott mot kvittningsrätt och 40 000 kronor för brott mot semesterlagen. För egen del krävde förbundet 100 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid. AD har kommit fram till att förbundets framställning av omständigheterna i målet innefattar laga skäl för yrkandena. Därmed meddelar AD tredskodom och Byggnads går igenom alla sina yrkanden.

Bolaget har en månad på sig att återvinna målet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna