Tredskodom: Byggnads mot Bygg & Takservice

Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade stämmer Bygg & Takservice i Helsingborg för brott mot kollektivavtalet och förhandlingsvägran.

Förbundet hade yrkat på 100 000 kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott och 50 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot mbl.

Bolaget har inte kommit in med svaromål under föreskriven tid och AD meddelar tredskodom enligt förbundets yrkanden.

Bolaget ska även betala förbundets rättegångskostnader på drygt 13 000 kronor.

Bolaget har en månad på sig att återvinna målet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna