Tredskodom – Byggnads vann

Svenska byggnadsarbetareförbundet hades stämt Alingsås städ och vaktmästeri AB för utebliven löneutbetalning samt brott mot semesterlagen.

Förbundet hade yrkat drygt 30 000 kronor för utebliven lön, ob-tillägg, arbetstidsförkortning samt semesterersättning liksom 10 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen.
Eftersom bolaget inte har kommit in med svaromål inom föreskriven tid meddelar AD tredskodom utifrån förbundets yrkanden. Bolaget ska även ersätta förbundets rättegångskostnader med 24 000 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen