Tredskodom: Handels vann om semesterersättning

Handelsanställdas förbund, Handels, hade stämt Combikiosken Wåxnäs Centrum AB i Karlstad. Saken gällde en lönefordran. Förbundet hade yrkat att bolaget skulle betala 28 376 kronor i semesterersättning och 15 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen till en medlem. Bakgrunden var att medlemmen sades upp på grund av arbetsbrist tidigare i år och tvist uppstod om rätt semesterersättning betalades ut.

Bolaget har inte kommit in med svaromål inom utsatt tid och AD meddelar därför tredskodom, enligt förbundets yrkanden.

Bolaget ska dessutom betala förbundets rättegångskostnader på drygt 50 000 kronor.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna