Tredskodom: Höga skadestånd för polskt byggbolag

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggnadsarbetareförbundet Region väst hade stämt det polska byggföretaget Crona SP Zoo och Sveriges Byggindustrier för kollektivavtalsbrott för att sju betongarbetare skulle ha fått för låga löner och ersättningar.

Förbundet hade centralt krävt allmänt skadestånd på 1,3 miljoner kronor för flera brott mot byggavtalet. Byggnadsarbetareförbundet Region väst hade yrkat på 500 000 kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Förbundet hade också krävt att bolaget skulle betala de sju byggnadsarbetarna för uteblivna ersättningar på sammanlagt drygt en miljon kronor och allmänna skadestånd på 50 000 kronor till vardera av medlemmarna.

AD har tidigare meddelat tredskodom i målet (dom 16/20). Men bolaget återvann målet. Bolaget har dock åter uteblivet från förhandlingarna och AD meddelar nu ny tredskodom.  

Domen innebär att ersättningar och skadestånd till medlemmarna blir som förbundet yrkat. AD sänker dock det allmänna skadeståndet till förbundet från yrkade 1,3 miljoner till 500 000 kronor. Domstolen sänker även skadeståndet till regionen från yrkade 500 000 till 200 000 kronor. AD menar att de yrkade beloppen klart överstiger de skadeståndsbelopp som domstolen vanligen tillämpar.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna