Tredskodom: Komplett Bygg AB får betala lönefordran

Byggnads hade stämt Komplett Bygg i Älta AB för att inte ha betalat lön till en snickare under elva dagar i oktober och november 2018. Snickaren anvisades inga jobb de dagarna men han stod till förfogande för bolaget. Enligt förbundet har bolaget inte heller betalat rätt semesterersättning. Snickaren ska heller inte ha fått rätt bilersättning enligt kollektivavtalet.

Förbundet yrkade på sammanlagt cirka 50 000 kronor för utebliven lön och ersättningar samt ett allmänt skadestånd till snickaren på 25 000 kronor. För egen del yrkar förbundet på ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Eftersom bolaget inte inkommit med svaromål inom avsatt tid meddelar AD tredskodom i målet och godkänner Byggnads yrkanden. Men skadeståndet till förbundet sänks till 50 000 kronor.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna