Tredskodom: Medlemmar gick miste om lön vid byte av intjäningsperiod

Svenska Transportarbetareförbundet hade stämt Jämtö Trafik AB och Biltrafikens Arbetsgivareförbund för brott mot kollektivavtalet.

Förbundet yrkade på ekonomiska ersättningar och ett allmänt skadestånd på sammanlagt 70 000 kronor till tre medlemmar. För egen räkning yrkar förbundet på ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid och Arbetsdomstolen meddelar tredskodom enligt förbundets yrkanden. Bolaget ska dessutom betala förbundets rättegångskostnader på drygt 30 000 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna