Tredskodom: Spili Cab AB bröt mot mbl

Svenska Transportarbetareförbundet hade stämt Spili Cab AB för förhandlingsvägran. Enligt förbundet hade bolaget sagt upp flera medlemmar på grund av arbetsbrist utan att ha kallat till förhandling.

Förbundet hade yrkat på ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor för brott mot mbl.
Bolaget har inte kommit in med svaromål och AD meddelar tredskodom enligt förbundets yrkanden. Bolaget ska även betala förbundets rättegångskostnader på drygt 30 000 kronor.
Bolaget har en månad på sig att återvinna domen.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna