Vice vd vann i tingsrätten men förlorade i AD

En tidigare vice vd på ett företag hade överfört pengar från bolaget till sig själv. Tingsrätten gav honom rätt. Men AD konstaterar att mannen är skyldig bolaget pengar.

Båda parterna hade överklagat en dom från Göteborgs tingsrätts. En tidigare vice vd, och tillika ekonomiansvarig, och bolaget Empatea var oeniga om en fordran. Anledningen var att parterna såg olika på hur mycket semester som den tidigare anställda vice vd:n hade tagit ut. Vice vd:n hävdade att han inte tagit ut en enda av de 53 semesterdagar som han hade tjänat in medan bolaget hävdade att han tagit ut fler semesterdagar än 53.

Parterna var även oeniga om han hade avstått krav på semesterersättning.

Vidare var parterna oeniga ifall överföringar på sammanlagt 359 358 kronor som den vice vd:n hade gjort till sig själv från bolaget var ersättningar för utlägg eller inte.

Tingsrätten kom fram till att vice vd:n tagit ut 16 semesterdagar och att han inte avstått semesterersättning. Tingsrätten fann att delar av överföringarna skulle betalas tillbaka av vice vd:n.

Bolaget dömes också att betala delar av vice vd:ns rättegångskostnader.

I AD yrkade parterna i stort sett på samma sätt som i tingsrätten.

Fallet är komplext och både semesterdelen och överföringarna har utretts i detalj.

AD finner efter utredningen att vice vd:n tagit ut 30 av de 53 semesterdagarna, alltså betydligt fler dagar än vad tingsrätten kom fram till. AD kommer, liksom tingsrätten, fram till att vice vd:n har rätt till semesterersättning.

När det gäller överföringarna är utredningen komplicerad då vice vd:n även var ekonomiansvarig och alltså hade tillgång till bolagets bankkonto och skötte bolagets betalningar. AD utgår från att vice vd:n sammanlagt överfört närmare en miljon kronor under sin anställning till sig själv. Närmare hälften av det belopp avser hans egen lön.

Efter att ha uteslutit alla betalningar som bevisligen haft med företagets verksamhet att göra kommer AD fram till att 305 347 kronor är överföringar som är felaktiga och för vilka vice vd:n är återbetalningsskyldig.

Därtill har vice vd:n ställt ut fakturor i företagets namn, men som inte bevisligen har med verksamheten att göra, på sammanlagt 80 739 kronor. För detta är han också återbetalningsskyldig.

I motsats till tingsrätten anser AD att vice vd:n är förlorande part och ska ersätta delar av bolagets rättegångskostnader i såväl tingsrätten som i AD.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna