Restiden kan räknas som arbetstid

För arbetstagare som gör kundbesök ska restiden räknas som arbetstid.

Tyco är ett spanskt företag i säkerhetsbranschen som bland annat installerar inbrottslarm. De tekniker som installerar och underhåller larmen åker tjänstebil mellan kunderna. Tjänstebilen har de hemma och det har förekommit att de har haft mer än tio mil till den första kunden. Trafiken gör också att restiden till den första kunden kan variera, det har hänt att den har varit tre timmar. Teknikerna får betalt från och med det att de kommer fram till den första kunden och till och med det klockslag då de lämnar den sista kunden.

I spansk domstol uppkom, med anledning av teknikernas arbetssituation, frågan om hur arbetstid ska beräknas.

Frågan hänsköts till EU-domstolen som konstaterar att som arbetstid räknas all tid som en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att teknikernas arbetstid börjar när de sätter sig i tjänstebilen för att ta sig till den första kunden för dagen och att arbetstiden upphör när de lämnar tjänstebilen för dagen.

Ann Norrby

Fråga experterna